Εταιρεία

PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. αποτελεί συνέχεια της εταιρείας με διακριτικό τίτλο PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS η οποία ιδρύθηκε το 2005. Αποτελείται από κατάλληλα εκπαιδευµένο και ειδικευµένο προσωπικό στα προϊόντα Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης, Καμερών (CCTV), Access, Συναγερμού Κλιματισμού και Ηλεκτρολογικών Έργων.

Ασχολείται με την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων (εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης, CCTV, Αccess Control εκαταστάσεις συναγερμού, κλιματισμού & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) καθώς και με την συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών.

Ασχολείται επισταμένως µε την πυρανίχνευση (Bentel, Cofem, Bosch, Siemens, Cooper) και την πυρόσβεση (Inergen, FM 200, Αεροζόλ & CO2) όλων των τύπων, τα κατασβεστικά αερολύματα (GreenEx, MAG, Ansul) και προσφέρει πολύπλευρη και συγκριτική προσέγγιση στο είδος µε τεράστιο εύρος εφαρµογών

Επίσης, ασχολείται με εμπόριο & εγκαταστάσεις Access Control (Kantech του ομίλου Tyco), Καμερών (Bosch, Samsung, Siemens), Συναγερμού (DSC, Bosch, Siemens), Κλιματισμού (Daikin, Toshiba, Inventor) & Ηλεκτρολογικών (ABB, Hager, Legrand).

Συνεργάζεται µε τις γνωστότερες διεθνείς εταιρείες στο χώρο των συγκεκριμένων προϊόντων, προσφέροντας την καλύτερη και πλέον αξιόπιστη λύση στην αγορά, µε συνδυασµούς λύσεων όπου χρειάζεται.

Το αρτιότατο τεχνικό τµήµα, µε διπλωµατούχους Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς και τεχνικούς συνεργάτες, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη για τη σωστή και εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων. 

Τα συνεργεία µε τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών κ.λ.π) είναι κατάλληλα πιστοποιηµένα από τις κατασκευάστριες εταιρείες και έχουν πλήρη γνώση των εργασιών και των απαιτήσεων των προϊόντων.

Η Εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ποιότητας για τα προϊόντα της από Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Φορείς.

 

H PYROTECHNICA ENGINEERING HELLAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ασχολείται με το εμπόριο και την κατασκευή  Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης, Συναγερμού, Καμερών (CCTV), Αccess Control, Kλιματισμού & Ηλεκτρολογικών. Οι υπηρεσίες παροχής και εν’ γένει το αντικείμενο των εργασιών περιγράφονται στη συνέχεια.

a.   Κατασκευή Εγκαταστάσεων

 • Εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικές (ABB, Hager, Legrand)
 • Eγκαταστάσεις Κλιματισμού (Daikin, Toshiba, Inventor)
 • Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης (Bentel, Cofem, Bosch, Siemens)
 • Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης Inergen, FM 200, Αεροζόλ &  CO2 (Ansul, Pyrogen)
 • Εγκαταστάσεις Καμερών (Bosch, Samsung, Siemens)
 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων Συναγερμού (DSC, Bosch, Siemens)
 • Εγκαταστάσεις  Access (Kantech του ομίλου Tyco)

b.   Εμπόριο Συστημάτων Ασφαλείας – Κλιματισμού - Ηλεκτρολογικών

 • Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (διακόπτες, καλώδια κ.λπ.)
 • Εμπόριο Προϊόντων Πυρανίχνευσης (Bentel, Cofem, Bosch, Siemens)
 • Εμπόριο Προϊόντων Πυρόσβεσης Inergen, FM 200, Αεροζόλ &  CO2 (Ansyl, Pyrogen)
 • Εμπόριο Προϊόντων Καμερών (Bosch, Samsung, Siemens)
 • Εμπόριο Προϊόντων Συναγερμού (DSC, Bosch, Siemens)
 • Εμπόριο Προϊόντων  Access (Kantech του ομίλου Tyco)
 • Εμπόριο Κλιματιστικών (DAIKIN, Toshiba, Inventor)